Publicaties

publicatiesRecente publicaties van mr. Rose Marie Doppegieter

Maandelijks publicaties in Indicator Tips & Advies Medicus
over actuele gezondheidsrechtelijke onderwerpen

Artikel: De bedrijfsarts en middelenmisbruik onder werknemers: braakliggend terrein
J.W. Peterse en R.M. Doppegieter
In: Quintesse, praktische nascholing voor bedrijfs- en verzekeringsartsen, 5 juni 2014

Ingezonden brief bij tuchtuitspraak: Blokkeringsrecht?
mr. Rose Marie S. Doppegieter
In: Medisch Contact 2014, nr. 10, p. 494 e.v.

Publicatie: Stop de regelzucht in de zorg
mr. Rose Marie S. Doppegieter
In: De Gelderlander, 8 mei 2013

Uitgave Protocollair CVRM, editie 2013
JKW den Boer, S van den Broek, RMS Doppegieter, DRM Timmermans
Kenniscentrum Ketenzorg, HartVaatHAG en NHG
ISBN 978-90-5793-256-4

Ingezonden brief: Wie is mijn dokter?
mr. Rose Marie S. Doppegieter
In: Medisch Contact 2013, nr. 12, p. 631.

Richtlijn Psychiatrisch onderzoek en rapportage in strafzaken
Werkgroep van psychiaters met multidisciplinaire inbreng o.v.v. dr. PJA van Panhuis
NVvP Utrecht: de Tijdstroom Utrecht 2012
ISBN 978-90-5898-225-4

Bevoegd en bekwaam in de huisartsenpraktijk
mr. Rose Marie S. Doppegieter
Op: website NHG, 2012

Ingezonden brief: Schending beroepsgeheim vereist grote zorgvuldigheid
mr. Rose Marie S. Doppegieter
In: Medisch Contact 2012, nr. 10, p. 615.

Diagnostiek van stoornissen in het gebruik van alcohol in het kader van CBR-keuringen
R. Niesink, JJE van Everdingen, RJP Hazewinkel, P Heera, A Korzec, E van Pernis, P Post, BJM van de Wetering, KRM Wettstein, JPM Wielders, RMS Doppegieter
NVvP Utrecht: de Tijdstroom Utrecht 2011
ISBN 978-90-5898-198-1

Bevoegd en bekwaam?
mr. Rose Marie S. Doppegieter
In: de Praktijk, Tijdschrift voor praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners 2011, nr. 4,

Juridische bijdragen voor Tips&Advies Medicus (maandelijks)
Antwoorden op juridische vragen van leden van de Vereniging van Klachtenfunctionarissen in Instellingen voor Gezondheidszorg (VKIG (maandelijks of 2 maandelijks)

 

Voor een volledig overzicht klikt u hier.