Overige publicaties

Publicaties van mr. Rose Marie Doppegieter

 

Uitgave Protocollair CVRM, editie 2013

JKW den Boer, S van den Broek, RMS Doppegieter, DRM Timmermans

Kenniscentrum Ketenzorg, HartVaatHAG en NHG

ISBN 978-90-5793-256-4

 

Ingezonden brief: Wie is mijn dokter?

mr. Rose Marie S. Doppegieter

In: Medisch Contact 2013, nr. 12, p. 631.

 

Richtlijn Psychiatrisch onderzoek en rapportage in strafzaken

Werkgroep van psychiaters met multidisciplinaire inbreng o.v.v. Dr. PJA van Panhuis

NVvP Utrecht: de Tijdstroom Utrecht 2012

ISBN 978-90-5898-225-4

 

Bevoegd en bekwaam in de huisartsenpraktijk

Mr. Rose Marie S. Doppegieter

Op: website NHG, 2012

 

Ingezonden brief: Schending beroepsgeheim vereist grote zorgvuldigheid

mr. Rose Marie S. Doppegieter

In: Medisch Contact 2012, nr. 10, p. 615.

 

Diagnostiek van stoornissen in het gebruik van alcohol in het kader van CBR-keuringen

R. Niesink, JJE van Everdingen, RJP Hazewinkel, P Heera, A Korzec, E van Pernis, P Post, BJM van de Wetering, KRM Wettstein, JPM Wielders, RMS Doppegieter

NVvP Utrecht: de Tijdstroom Utrecht 2011

ISBN 978-90-5898-198-1

 

Bevoegd en bekwaam?

Mr. Rose Marie S. Doppegieter

In: de Praktijk, Tijdschrift voor praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners 2011, nr. 4,

 

Juridische bijdragen voor Tips&Advies Medicus (maandelijks)

 

Antwoorden op juridische vragen van leden van de Vereniging van Klachtenfunctionarissen in Instellingen voor Gezondheidszorg (VKIG (maandelijks of 2 maandelijks)

 

Kwaliteitscanon, kwaliteit van zorg in honderd woorden

Mede-auteur, uitgave van de Regieraad 2009

 

Kwetsbare Kinderen: een ethische zorg. Casus en commentaren.

Bijdrage casus ‘Druggebruik bij een adolescent: beroepsgeheim en politie’.

Inez de Beaufort e.a. (red.). Uitgeverij Lemma, Den Haag 2008.

ISBN 978-90-5931-274-6

 

Veilig incident melden: context en randvoorwaarden

J. Legemaate, I. Christiaans-Dingelhoff, R.M.S. Doppegieter, R.P. de Roode;

KNMG. – Utrecht : Bohn Stafleu Van Loghum ; KNMG, 2007. – 178 p.

ISBN 978-90-3134-954-8

 

Melden van incidenten in de gezondheidszorg

J. Legemaate, I.Christiaans-Dingelhoff, R.M.S. Doppegieter, R.P. de Roode ; KNMG. –

Utrecht : KNMG, 2006. – 153 p.

 

Richtlijn niet-aangaan of beëindiging van de geneeskundige behandelingsovereenkomst

D.Y.A. van Meersbergen, R.M.S. Doppegieter

Utrecht KNMG, 2005 – 24 p.

 

Leidraad gegevensbeheer en -verkeer voor de huisartsen dienstenstructuur (HDS): deel 1 en deel 2

R.M.S. Doppegieter, D.Y.A. van Meersbergen

Utrecht  KNMG, 2004 – 2 delen

Consult Arts en klacht of geschil

R.M.S. Doppegieter

Utrecht KNMG, 2004 – 27 p.

 

Consult Arts en patiëntenrechten

R.M.S. Doppegieter

Utrecht KNMG, 2004 – 23 p.

 

Handleiding Privacywetgeving en omgaan met patiëntengegevens

R.M.S. Doppegieter, T.F.M. Hooghiemstra, C. Lameer ;

Utrecht KNMG, 2002 – 36 p.

 

Informatiebrochure ‘De rekening van de arts’: voor de financiële afwikkeling van de behandelingsovereenkomst met patiënten

R.M.S. Doppegieter

Utrecht KNMG, 2002 – 10 p.

 

Arts en aansprakelijkheid

Th.M.G. van Berkestijn, R.M.S. Doppegieter, W.R. Kastelein, J. Legemaate

Utrecht, Bunge, 1993  – 108 p.

ISBN 9063483775

 

Dronken rijden gefundeerd te lijf, nieuwe richtlijn geeft psychiater houvast bij rijbewijskeuring

mr. Rose Marie S. Doppegieter en dr. Alex Korzec

In: Medisch Contact; Jrg. 66 nr. 35  (2 september  2011), p. 2070-2072.

 

Interview Patiëntenrechten, rechten & werk, zo zit het

In: Vida, Lifestylemagazine van De Hart&Vaatgroep 2011, nr. 3, p. 15-18.

 

Handreiking verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerken in de zorg: de patiënt heeft baat bij één regisseur

Mr. Rose Marie S. Doppegieter

In: de Praktijk, Tijdschrift voor praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners, 2011 nr. 1,

 

Ingezonden brief Openbare registratie van lichte tuchtmaatregelen

mr. Rose Marie S. Doppegieter

In: Medisch Contact 2011, nr. 12, p. 7458-759.

 

Vermoedens van kindermishandeling

Rose Marie S. Doppegieter

In: Huisarts & Wetenschap 2011 nr. 2

 

Het medisch tuchtrecht, hoe werkt dat, in het bijzonder voor de medisch adviseur?

Mr. Rose Marie Doppegieter

In: GAVscoop, Tijdschrift voor Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken,

Themanummer medisch tuchtrecht, 2 juli 2010, p. 36-42.

 

Privacy van de hulpverlener, een aantal situaties waarbij de privacy van de hulpverlener aan de orde is

In: Handboek privacy in de gezondheidszorg, Koninklijke Vermande, Hoofdstuk 2.7 aanvulling 75, dec.

2009

 

Ingezonden brief De alcoholist en zijn blokkeringsrecht

mr. Rose Marie S. Doppegieter

In: Medisch Contact 2009, nr. 11, p. 477.

 

Juridische kanttekeningen bij eerder genomen beslissingen

R.M.S. Doppegieter en R.H. Zuijderhoudt

In: TGE ; Jrg. 19 nr. 3 – 2009, p. 73-74.

 

Mag een huisarts tijdens een keuring met toestemming van de keurling rechtstreeks in de computer van de

eigen huisarts kijken?

In: Vademecum Huisartsen, Huisarts & Recht 2009, nr. 16

 

Interview R.M.S. Doppegieter voor Juncto ‘Het medisch beroepsgeheim’ en ‘In casu: Parnassia’

Juncto, onafhankelijk departementsblad van het departement Rechtsgeleerdheid Universiteit Utrecht.

Editie 20.4 zomer 2009, p. 66-68.

 

Gemiste kans, kanttekeningen bij het wetsvoorstel cliëntenrechten zorg

In: Medisch Contact 2009, nr. 20, p. 892-894.

 

Eén casus, twee bedrijfsartsen en 8 lessen geleerd

J.H.B.M. Willems, R.M.S. Doppegieter

In: TBV 2009, nr. 1, p. 21-24

 

Ingezonden brief Privacy EPD in handen van arts

In: Medisch Contact 2010, nr. 10, p. 465.

 

Ingezonden brief Beperk toegang tot elektronisch kind dossier

NRC 29 september 2009

 

Ingezonden brief Patiëntengegevens zijn privacygevoelig

NRC.Next 10 november 2008

 

Interview Tuchtrecht op de schop

Arts&Auto VVAA 2008, nr. 9, p. 22-24

 

Ingezonden brief Bij publicatie Bescherm geluidsopnamen

Mr. Rose Marie Doppegieter

In: Medisch Contact 2008, nr. 22, p. 963

 

Wondermiddel of wassen neus?

R.M.S. Doppegieter

In: Medisch Contact 2008, nr. 21, p. 888-891.

 

Meenemen dossiers bij vertrek dermatoloog naar eigen praktijk

Commentaar bij uitspraak Voorzieningenrechter Rechtbank Amsterdam d.d. 22 november 2007, nr. 382157

RMS Doppegieter

In: GJ Gezondheidszorg Jurisprudentie 2008, afl.1, p. 61-68

 

Juridische aspecten van het elektronisch patiëntendossier. Wie mag in het EPD?

Rose Marie Doppegieter

In: Zorgvisie Magazine 2008, nr. 3, p. 34-35.

 

Mag een bedrijfsarts medicijnen voorschrijven?

R.M.S. Doppegieter

In: Vademecum : permanente nascholing huisartsen 2007, nr. 2, p. 1-2

 

De scheiding van ‘behandeling en controle’: aan actualisering toe?

J.H.B.M. Willems, R.M.S. Doppegieter

In: TBV 2007, nr. 4, p. 164-167

 

Hulpverleners, politieconvenanten en opsporingsactiviteiten

R.M.S. Doppegieter

In: Medisch Contact 2007, nr. 17, p. 752

 

Helderheid over spagaat van bedrijfsarts

Commentaar bij uitspraak Regionaal Tuchtcollege Zwolle d.d. 1 februari 2007

B.V.M. Crul, R.M.S. Doppegieter

In: Medisch Contact  2007, nr. 18, p. 780-782

 

Protocol materiële controle: een noodzakelijke aanvulling?

R.M.S. Doppegieter

In: Medisch Contact 2006, nr. 9, p. 380

 

Keuringen en psychiatrische rapportages: het inzage- en blokkeringsrecht van de patiënt

R.M.S. Doppegieter, Marleen L.M. Hermens

In: De Psychiater 2006, nr. 6, p. 29-33

 

Wie is verantwoordelijk voor de dossiers van een huisarts zonder opvolger?

R.M.S. Doppegieter, D.Y.A. van Meersbergen

In: Vademecum: permanente nascholing huisartsen 2006, nr. 28, p. 1-4

 

Weet je wat jij ken krijge…?

R.M.S. Doppegieter

In: Medisch Contact 2006, nr. 40, p. 1600

 

Een open cultuur en goede feedback: randvoorwaarden voor het veilig melden van incidenten

J. Legemaate, I. Christiaans-Dingelhoff, R.M.S. Doppegieter, R.P. de Roode

In: Medisch Contact 2006, nr. 43, p. 1728-1731

Met lit. opg.

 

De directeur die ook arts is

Commentaar bij uitspraak Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg d.d. 20 januari 2005

B.V.M. Crul, R.M.S. Doppegieter

In: Medisch Contact 2005, nr. 11, p. 456-457

 

Een nieuwe ontwikkeling in de huisartsenzorg: de huisartsendienstenstructuur: een aantal juridische aspecten

R.M.S. Doppegieter

In: Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2005, nr. 3, p. 208-220

Wetsvoorstel tot wijziging bewaartermijn en blokkeringsrecht in de WGBO

R.M.S. Doppegieter

In: Journaal Privacy Gezondheidszorg 2005, nr. 4, p. 82-85

 

Digitaal dokteren: richtlijn om de kwaliteit van online voorschrijven te toetsen

Diederik van Meersbergen, Rose Marie S. Doppegieter

In: Medisch Contact 2005, nr. 21, p. 900-903

 

Te ruime machtiging van verzekeringsarts

Commentaar bij uitspraak Centrale Raad van Beroep d.d. 29 september 2004

B.V.M. Crul, R.M.S. Doppegieter

In: Medisch Contact 2005, nr. 22, p. 944-945

 

Ingezonden brief Risicovolle handelingen thuis

R.M.S. Doppegieter, D.Y.A. van Meersbergen

In: Medisch Contact 2005, nr. 22, p. 951

 

Noodzaak voor inbreuk op privacy?

Rose Marie S. Doppegieter

In: Medisch Contact 2005, nr. 24, p. 1052

Ondergesneeuwde privacyaspecten van de Zorgverzekeringswet?

R.M.S. Doppegieter

In: Journaal Privacy Gezondheidszorg 2005, nr. 6, p. 138-140

 

Het beroepsgeheim van hulpverleners en de nieuwe Zorgverzekeringswet

R.M.S. Doppegieter, Johan Legemaate

In: Nederlands Juristenblad 2005, nr. 40, p. 2088-2091

 

Mogen de gegevens van een stamboom worden doorgegeven aan de volgende huisarts?

R.M.S. Doppegieter

In: Vademecum: permanente nascholing huisartsen 2005, nr. 48

 

Keuren of informeren: de rol van artsen bij het beoordelen van de rijgeschiktheid

R.M.S. Doppegieter

In: Medisch Contact 2004, nr. 16, p. 639-641

 

Patiëntengegevens op huisartsenposten en continuïteit van zorg

R.M.S. Doppegieter

In: Medisch Contact 2004, nr. 44, p. 1756

 

Waarheidsbevinden of privacy

Commentaar bij uitspraak Gerechtshof Den Bosch d.d. 9 januari 2002

B.V.M. Crul, R.M.S. Doppegieter

In: Medisch Contact 2003, nr. 21, p. 869-870

 

Besmettingsgevaar: juridische aspecten van hepatitis B-vaccinatie

R.M.S. Doppegieter, Marjolein Bastiaanssen

In: Medisch Contact 2003, nr. 28/29, p. 1122-1124

 

Privacy-knelpunten bij het DBC Registratie model

R.M.S. Doppegieter

In: Journaal Privacy Gezondheidszorg 2002, nr. 5, p. 9-11

 

Ingezonden brief Fouten erkennen

R.M.S. Doppegieter

In: Medisch Contact 2002, nr. 39, p. 1386-1387

 

Mogen op verzoek van een patiënt gegevens omtrent een zedendelict uit het bestand worden gewist?

R.M.S. Doppegieter

In: Vademecum : permanente nascholing huisartsen 2003, nr. 2a, p. 1-2

 

Mag een BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaar in verband met zijn beroepsgeheim overleggen met een niet-BIG geregistreerde  beroepsbeoefenaar?

R.M.S. Doppegieter, D.Y.A. van Meersbergen

In: Apothekers Vademecum 2002, nr. 15, p. 1-4

 

Mag een BIG-geregistreerde hulpverlener in verband met zijn beroepsgeheim overleggen met een niet-BIG

geregistreerde hulpverlener?

R.M.S. Doppegieter

In: Vademecum  permanente nascholing huisartsen 2002, nr. 6a

 

Een klacht en dan?: adviezen voor een verstandig verweer

R.M.S. Doppegieter

In: Medisch Contact 2001, nr. 25, p. 981-983

 

Is het mogelijk om contractueel aansprakelijkheid voor schadevergoeding en smartengeld te beperken?

R.M.S. Doppegieter

In: Vademecum: permanente nascholing huisartsen 2001, nr. 18a

 

Hoe worden leden-geneeskundigen voorgedragen bij de tuchtcolleges?: toetsing op kwaliteitscriteria

R.M.S. Doppegieter

In: Medisch Contact 2000, nr. 2, p. 68-69

 

Ook Hoge Raad verwerpt beroep vertrouwensarts

Commentaar op uitspraak

R.M.S. Doppegieter, B.M.J. de Kanter-Loven

In: Medisch Contact 2000, nr. 3, p. 104-105

 

Kernvraag tien jaar : impressie themamiddag bewaartermijnen

R.M.S. Doppegieter

In: Nederlands Tijdschrift voor Medische Administratie 2000, nr. 99, p. 25-26

 

Ingezonden brief Tuchtzaken

R.M.S. Doppegieter

In: Medisch Contact 2000, nr. 33/34, p. 1131-1132

 

KNMG-Ledenpanel over ‘fouten en mogelijke fouten’: resultaten van het tweede thema van de derde vragenronde 2000

R.M.S. Doppegieter

In: Medisch Contact 2000, nr. 37, p. 1300-1302

 

Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP): stand van zaken nieuwe privacywet: WPR wordt WBP

R.M.S. Doppegieter

In: Medisch Contact 2000, nr. 42, p. 1497

 

Boekaankondiging J.K.M. Gevers, m.m.v. A. van Aalst, “De rechter en het medisch handelen”, 3e druk, Kluwer,

Deventer, 1998

R.M.S. Doppegieter

In: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 1999, nr. 8, p. 438

 

In hoeverre is een huisarts (wettelijk) aansprakelijk voor degevolgen van zijn verwijzing naar specialisten, paramedici en alternatieve genezers?

R.M.S. Doppegieter

In: Vademecum: permanente nascholing huisartsen 1999, nr. 45

 

Evaluatie Wet klachtrecht cliënten zorgsector (1995): de inbreng van artsen

R.M.S. Doppegieter

In: Medisch Contact 1999, nr. 14, p. 519

 

Is het patiëntengeheim gewaarborgd bij openbare zittingen van het Medisch Tuchtcollege?

R.M.S. Doppegieter

In: Vademecum: permanente nascholing huisartsen 1999, nr. 5

 

De vertrouwensarts en het verschoningsrecht : uitspraak van het  Haagse hof leidt tot verwarring

Commentaar op uitspraak Gerechtshof Den Haag

B.M.J. de Kanter-Loven, R.M.S. Doppegieter

In: Medisch Contact 1999, nr. 33/34, p. 1138-1139

 

Bereikbaarheid voorwaarde voor huisartsenzorg: slechte bereikbaarheid reden voor opzeggen behandelingsovereenkomst?

R.M.S. Doppegieter, N.J.L.H. van ’t Grunewold

In: Medisch Contact 1999, nr. 44, p. 1506-1508

 

Mag een huisarts telefonisch informatie doorgeven aan een arts of  adviseur van een indicatiecommissie?

R.M.S. Doppegieter

In: Vademecum: permanente nascholing huisartsen 1998, nr. 1

 

KNMG Modelregeling klachtenbehandeling gezondheidszorg aangepast: een toelichting

R.M.S. Doppegieter

In: Medisch Contact 1998, nr. 17, p. 590-591

 

Het wetsvoorstel bescherming persoonsgegevens; een inventarisatie voor de gezondheidszorg

R.M.S. Doppegieter

In: Zorg en Verzekering 1998, nr. 5, p. 233-240

 

De nieuwe privacywet: consequenties voor de gezondheidszorg

R.M.S. Doppegieter

In: Medisch Contact  1998, nr. 35, p. 1102-1104

 

Mag een arts de behandelingsovereenkomst eenzijdig opzeggen?

R.M.S. Doppegieter

In: Medisch Contact 1998, nr. 37, p. 1161-1163

 

Kan een huisarts een behandelingsovereenkomst al of niet onder bepaalde voorwaarden eenzijdig opzeggen?

R.M.S. Doppegieter

In: Vademecum : permanente nascholing huisartsen 1997, nr. 14

 

Casuïstiek rond arts-assistenten: protocollering noodzakelijk

R.M.S. Doppegieter

In: Medisch Contact 1997, nr. 35, p. 1074-1077

 

Hoor en wederhoor in een deskundigenrapportage

Commentaar op uitspraak Centraal Tuchtcollege d.d. 16 januari 1997

R.M.S. Doppegieter

In: Medisch Contact 1997, nr. 49, p. 1547

 

Elektronische berichtgeving

R.M.S. Doppegieter

In: Medisch Contact  1996, nr. 44, p. 1434-1436

 

WGBO: een aantal vragen over de uitvoeringspraktijk rond het dossier

R.M.S. Doppegieter

In: Medisch Contact 1995, nr. 40, p. 1268-1270

 

Het inzagerecht van de patiënt

R.M.S. Doppegieter

In: Regelgeving Beroepsuitoefening Gezondheidszorg 1995, p. A7300.1-17

 

Het geheim van de minderjarige patiënt : moet de arts de ouders inlichten?

R.M.S. Doppegieter

In: Medisch Contact 1994, nr. 16, p. 538-541

 

Arts en ziekteverzuim

R.M.S. Doppegieter

In: Medisch Contact nr. 38, p. 1183-1184

 

Keuringsarts hield onvoldoende rekening met afhankelijke en kwetsbare positie keurling

Commentaar op uitspraak Centraal Medisch Tuchtcollege d.d. 7 oktober 1993

R.M.S. Doppegieter, C. Spreeuwenberg

In: Medisch Contact 1994, nr. 38, p. 1192-1193

 

Klachten over communicatie

R.M.S. Doppegieter

In: Medisch Contact  1994, nr. 40, p. 1261-1262

 

Het beroepsgeheim van de verzekeringsgeneeskundige

Commentaar op uitspraak van het Centraal Medisch Tuchtcollege d.d. 16 juni 1994

R.M.S. Doppegieter, C. Spreeuwenberg

In: Medisch Contact 1994, nr. 50, p. 1603-1605

 

KNMG Modelregeling klachtenbehandeling gezondheidszorg aangepast: een toelichting

R.M.S. Doppegieter

In: Handboek Cliëntenparticipatie 1998, p. CF1005/1-14

 

Het beroepsgeheim van de arts binnen de (uitkerings)instantie; “een code voor zorgvuldig adviseren”

R.M.S. Doppegieter

In: Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 1994, nr. 2, p. 68-76

 

Weigeren van afschriften wegens privacybelang van de arts?

Commentaar op uitspraak Centraal Medisch Tuchtcollege d.d. 17 september 1992

R.M.S. Doppegieter

In: Medisch Contact  1993, nr. 17, p. 539-540

 

Hoe ver strekt de informatieplicht van de KNO-arts?

Commentaar op uitspraak Medisch Tuchtcollege Amsterdam d.d. 17 februari 1992

R.M.S. Doppegieter, C. Spreeuwenberg

In: Medisch Contact 1993, nr. 26, p. 829-830

 

Verklaring ten behoeve van arbeidsprocedure

Commentaar op uitspraak Medisch Tuchtcollege Eindhoven 21 december 1992

R.M.S. Doppegieter, C. Spreeuwenberg

In: Medisch Contact 1993, nr. 38, p. 1171-1172

 

Chipcards in de zorg: zorgpas en privacy

R.M.S. Doppegieter

In: Medisch Contact 1993, nr. 39, p. 1199-1202

 

(On)terechte visiteaanvraag?

R.M.S. Doppegieter, J. Doets

In: Medisch Contact  1993, nr. 39, p. 1214-1215

 

Het opnemen van gevoelige gegevens in patiëntendossiers

R.M.S. Doppegieter, W.P. Rijksen

In: Medisch Contact 1993, nr. 41, p. 1274-1276

 

Bewijspositie ten koste van het beroepsgeheim

Commentaar op uitspraak Medisch Tuchtcollege Eindhoven d.d. 30 september 1991

R.M.S. Doppegieter

In: Medisch Contact 1992, nr. 31/32, p. 921-923

 

Is een oude klacht ontvankelijk?

Commentaar op uitspraak Medisch Tuchtcollege ‘s-Gravenhage d.d. 30 oktober 1991

R.M.S. Doppegieter, C. Spreeuwenberg

In: Medisch Contact 1992, nr. 40, p. 1165-1166

 

Informatieplicht in de tuchtrechtspraak

R.M.S. Doppegieter

In: Medisch Contact 1992, nr. 41, p. 1191-1195

 

Aanvang seksuele relatie betekent einde behandelrelatie!

Commentaar op uitspraak Gerechtshof Amsterdam d.d. 5 juni 1992

R.M.S. Doppegieter, C. Spreeuwenberg ; Gerechtshof Amsterdam

In: Medisch Contact 1992, nr. 50, p. 1494-1499

 

Medische gegevens en lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek: naar een consistent en genuanceerd systeem: arts en Wgbo

R.M.S. Doppegieter

In: Medisch Contact 1991, nr. 37, p. 1081-1083

 

De meest gestelde vragen over de Wet Persoonsregistraties: een inventarisatie

R.M.S. Doppegieter

In: Medisch Contact  1991, nr. 46, p. 1383-1386

 

Het testen van werknemers op het gebruik van alcohol en drugs:medisch-inhoudelijke, medisch-ethische en juridische aspecten

Th.M.G. van Berkestijn, R.J.M. Dillmann, R.M.S. Doppegieter

In: Medisch Contact 1991, nr. 14, p. 439-442

 

Persoonsregistratie en de rechten van de patiënt

R.M.S. Doppegieter

In: Medisch Contact 1990, nr. 39, p. 1149-1151

 

Patiëntendossiers en de Wet persoonsregistraties: consequenties voor individuele artsen en instellingen van

gezondheidszorg

R.M.S. Doppegieter

In: Medisch Contact 1989, nr. 44, p. 1379-1383