DG Doppegieter Gezondheidsrecht

Het gezondheidsrecht is continu in beweging. Nieuwe wetten, regels, richtlijnen van de beroepsgroep en rechterlijke uitspraken maken dat u soms hulp nodig heeft bij het vinden van een goede invulling of oplossing. Daarbij kan DG Doppegieter Gezondheidsrecht u helpen.

U kunt hier terecht voor vele uiteenlopende vragen. Zoals de juridische aspecten van het EPD, gebruik social media, beroepsgeheim, patiëntenrechten, patiëntveiligheid, klacht- en tuchtrecht, beëindiging behandelingsovereenkomst of toestemming van ouders voor de behandeling van hun kinderen.

Lees meer