Curriculum Vitae

mr. Rose Marie Doppegieter

 • Directiesecretaris Diaconessenhuis Leiden (1986-1989)
 • Stafjurist gezondheidsrecht KNMG Utrecht (1989-2007)
 • Lid Vereniging Gezondheidsrecht (vanaf 1989)
 • Lid NRV Werkgroep ervaringen met NRV model-privacyreglementen (1990) en Advies privacy en gegevensverstrekking (1992)
 • Lid Commissie van Toezicht Landelijke Kankerregistratie, Registraties Bevolkingsonderzoek Borstkanker en Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker (1990-2001)
 • Lid Werkgroep Richtlijnen voor artsen omtrent het sportmedisch handelen (1992-1995)
 • Lid Commissie Goed Gebruik Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen voor het opstellen van de Code Goed Gebruik (2002)
 • Lid Commissie Wet- en Regelgeving van de NVAB (2005-2007)
 • Lid klankbordgroep Onderzoek functioneren van de klachtopvang in de Nederlandse gezondheidszorg Nivel (2000) en Onderzoek onvrede met de klachtbehandeling ZonMw (2002)
 • Lid Werkgroep privacy-aspecten DBC-systematiek, KNMG, NPCF, NVZ, OMS, VWS, ZN (2002-2004)
 • Lid projectgroep Autorisatie elektronisch Waarneem Dossier Huisartsen, Nictiz, NHG, KNMG, NPCF (2005)
 • Lid Interdisciplinaire Werkgroep Medisch Deskundigen VU Amsterdam (2002-2007)
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Innoforte, verpleeg- en verzorgingshuizen Velp (2000-2012)
 • Voorzitter klachtencommissie Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie Woerden (2002-2010)
 • Voorzitter bezwarencommissie Sociaal Plan van de Stichting Thuiszorg Midden Gelderland, Arnhem (2005-2006)
 • Juridisch adviseur werkgroep ‘Richtlijn diagnostiek van alcoholisme in het kader van CBR keuringen’ van NVvP/CBO (2007-2009)
 • Lid-jurist regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg Amsterdam (eind 2007-maart 2011)
 • Vice-voorzitter klachtencommissie Tergooiziekenhuizen Blaricum en Hilversum (vanaf juli 2008)
 • Adviseur gezondheidsrecht WPEX keuringsartsen Amersfoort (vanaf 2008)
 • Lid Geschillencommissie NHG Praktijkaccreditering® (vanaf 2009)
 • Interim juridisch adviseur hoofdkantoor Arbo Unie B.V. (juli-december 2009 en juni-december 2011)
 • Adviseur/vraagbaak voor De Hart&Vaatgroep Bilthoven (vanaf 2009)
 • Samenwerking met D&A Medical Group BV Waardenburg op gebied eisen rond privacywetgeving (vanaf 2009)
 • Secretaris Commissie van Advies LHV/VHN ter beoordeling van vermeend disfunctioneren van huisartsen (vanaf 2010)
 • Voorzitter klachtencommissie Ziekenhuis Gelderse Vallei (vanaf 2012), link naar interview op home pagina
 • Lid Raad van Toezicht Revalidatie Medisch Centrum Groot Klimmendaal Arnhem (september 2013-januari 2016)
 • Plv. lid jurist Commissie voor advies en geschilbeslechting van de KNMT (vanaf mei 2015)
 • Landelijk onderzoeker/rapporteur incidenten binnen de zorginstellingen van Stichting Philadelphia Zorg (vanaf juli 2015)
 • Lid Raad van Toezicht Euro Tissue Bank Beverwijk (vanaf juli 2016)
 • Vertrouwenspersoon medewerkers NPA praktijk accreditering Utrecht (vanaf juli 2016)
 • Auteur/mede-auteur van diverse boeken, publicaties, richtlijnen en brochures; een volledig overzicht is op de pagina Publicaties beschikbaar
 • Voordrachten en presentaties voor diverse congressen, bij- en nascholingscursussen, op groepen afgestemde onderwerpen, symposia etc.